ประกาศวิชาการ/ฝึกอบรม

ที่
ชื่อเรื่อง
วันที่ลง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร ขาเทียม ณ มหาลัยราชภัฎสกลนคร 12/05/2566 Download
ประกาศรับสมัครบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทานเข้ารับการอบรม 07/12/2565 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม หลักสูตร กายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า 31/10/2565 Download