ประกาศพัสดุ

ที่
ชื่อเรื่อง
วันที่ลง
ประกวดราคาคัดเลือก ด้วยวิธีคัดเลือก 14/05/2567 Download
ประกวดราคาคัดเลือก ด้วยวิธีคัดเลือก 07/05/2567 Download
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคา 26/01/2567 Download
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือ ด้วยวิธีคัดเลือก 26/01/2567 Download
ประกวดราคาคัดเลือก ด้วยวิธีคัดเลือก 06/11/2566 Download
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 19/09/2566 Download
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือกราคา 12/09/2566 Download
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก 01/09/2566 Download
ประกวดราคาคัดเลือกจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัสดุและอาคารสำนักงานและปฏิบัติงานด้วยวิธีประกวดราคา 22/08/2566 Download
ประกวดราคาคัดเลือกจัดจ้างขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้วยวิธีคัดเลือก 09/08/2566 Download
ขอนำส่งแนวทางการปฎิบัติ " โครงการ From Wastes to Walk" ของมูลนิธิขาเทียมฯ 02/05/2566 Download
ขอความร่วมมือในการให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล 02/05/2566 Download
ประกาศผลการประมูลยานพาหนะ 13/02/2566 Download
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเข็มที่ระลึกมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก 09/02/2566 Download
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุดและเสื่อมสภาพ 26/01/2566 Download
การขายทอดตลาดยานพาหนะ 26/01/2566 Download
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคา 09/12/2565 Download
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือ ด้วยวิธีคัดเลือก 09/12/2565 Download
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา 24/08/2565 Download
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ (งานบริเวณ) มูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา 24/08/2565 Download
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดปลวก ปี 2566 ด้วยวิธีคัดเลือก 24/08/2565 Download
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด 24/08/2565 Download
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือช่าง 11/05/2565 Download
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ 02/02/2565 Download
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องดิจิทัล,เครื่องขยายเสียงแบบล้อลากพร้อมขาตั้ง,ไมโครโฟนไร้สาย 06/01/2565 Download
คัดเลือกผู้รับทำลายเอกสาร มูลนิธิขาเทียมฯ 15/07/2564 Download