มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถานที่ให้บริการทำขาเทียม


วัน - เวลาที่ให้บริการทำขาเทียม ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ดังนี้

     เพื่อให้การทำขาเทียมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คนพิการไม่ต้องเสียเวลาในการรอขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จึงขอให้คนพิการที่ต้องการทำขาเทียม โทรศัพท์นัดล่วงหน้าที่เบอร์ 053-112271 หรือมาให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนเวลา 10.00น. ของวันทำการในกรณีขาขาดระดับ ใต้เข่า (BK) ท่านจะได้รับ ขาเทียมภายในวันนั้น และ กรณีขาขาดระดับเหนือเข่า (AK) ท่านอาจได้รับขาเทียมภายใน 2 - 3 วันขึ้นอยู่กับความสภาพและความพร้อมของตอขา

เวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ - อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

053-112-271 (สำนักงานเชียงใหม่)