ประกาศสมัครงาน

ที่
ชื่อเรื่อง
วันที่ลง
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี 05/06/2567 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 13/03/2567 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 04/03/2567 Download
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ 15/02/2567 Download
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 15/02/2567 Download
ประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม 03/11/2566 Download