บริจาคเงิน

บริจาคเงิน

     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขา ขาด โดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 ราย โดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา เพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้เท่าเทียมกับคนปกติ ทุน ทรัพย์ในการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการยากไร้นั้นได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคขาเทียมของมูลนิธิ โดย ใช้วัสดุภายในประเทศ

ช่องทางการบริจาคเงิน

บริจาคด้วยตนเอง ที่มูลนิธิขาเทียมฯ

- สำนักงานเชียงใหม่
- สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียมฯ”

- ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
- ปณ. พระสิงห์ 50205
- ปณ. แม่ริม 50180
- ปณ. รองเมือง 10330

เช็คขีดคร่อม

- สั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียมฯ” ส่งถึง
- สำนักงานเชียงใหม่
- สำนักงานกรุงเทพมหานคร

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิขาเทียมฯ”

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8


สำนักงานเชียงใหม่

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-60375-3
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-02394-0
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4
- ธนาคารทหารไทย สาขารวมโชคพลาซ่า เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 599-2-16802-0

E-Donation การบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด

gallery-image
การบริจาคผ่านบัตรเครดิต

มูลนิธิขาเทียมฯ ยินดีรับบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, วีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ของแต่ละธนาคาร โดยกรอกรายละเอียดลง ในแบบฟอร์มการบริจาคเงินให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อส่งถึง “มูลนิธิขาเทียมฯ” ทาง ไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่สำนักงานเชียงใหม