บริจาคอลูมิเนียม/บริจาคถุงน่อง

...

บริจาคอลูมิเนียม

บริจาคเศษอลูมิเนียมเพื่อนำมาขายเป็นต้นทุนในการซื้ออลูมิเนียมอย่างดี ใช้ในการผลิตขาเทียม

     มูลนิธิขาเทียมฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาค ทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ ในอดีต 20 กว่าปีก่อน มูลนิธิขาเทียมฯ ได้คิดค้นขาเทียมจากวัสดุเหลือ ใช้ ซึ่งได้แก่ ขวดพลาสติกเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยาคูลท์ และอลูมิเนียมจากฝากระป๋อง โดยขวด พลาสติกจะนำไปละลายในสารละลายทินเนอร์ เพื่อทำเบ้าขาเทียม และอลูมิเนียมจะนำไปหลอม เป็นแท่งและนำมากลึงทำแกนขาเทียม เมื่อนำมาประกอบก็ได้ขาเทียมน้ำหนักเบาให้แก่คนพิการ ขาขาดฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ผลจากการใช้งานขาเทียมชนิดนี้จัดอยู่ในระดับน่าพอใจ มีข้อดีคือ (1) น้ำหนักเบา (2) แข็งแรงพอที่รับแรงกดจากน้ำหนักตัวของคนพิการขาขาดได้ แต่ก็พบข้อด้อย โดย เฉพาะชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมคือ เกิดการผิดรูปเมื่อได้รับแรงบิด เนื่องจากธรรมชาติของ อลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีความแข็งมาก แต่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าโลหะหลายชนิด

     เมื่อองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวหน้า ขึ้นโดยเฉพาะวัสดุศาสตร์ มูลนิธิขาเทียมฯ จึงค้นหาวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง และยืดหยุ่นมาก ขึ้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านขาเทียม ISO 10328 ปัจจุบันโลหะที่ใช้ทำชิ้นส่วนขาเทียมตามแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ ทำ มาจากโลหะ 2 ชนิด คือ อลูมิเนียมเกรดสูง และเหล็กกล้าไร้สนิม (หรือสแตนเลสสตีล) ซึ่งมีความ เหนียวมากกว่าอลูมิเนียมธรรมดา ในปัจจุบันมูลนิธิขาเทียมฯ ต้องนำอลูมิเนียมที่ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคมานั้น ไปจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ทุนทรัพย์มาจัดหาวัสดุที่มูลนิธิขา เทียมฯ ต้องการ ให้คนพิการขาขาดได้ใช้ขาเทียมที่ผลิตจากชิ้นส่วนที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล การเก็บอลูมิเนียมมีประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มูลนิธิขาเทียมฯ สนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาทำต่อไป และเมื่อท่านรวบรวมในปริมาณที่มากแล้ว ทางมูลนิธิขาเทียม ฯ แนะนำให้ท่านขาย และนำเงินที่ได้มาบริจาคหรือ โอนเข้ามูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทำขาเทียมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และท่านเองสามารถนำใบเสร็จไป ลดหย่อนภาษีได้

     จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ท่านได้บริจาคมาให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ นั้น ยังเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาสในทางอ้อม ฉะนั้น หากท่านบริจาคห่วงดึงฝากระป๋อง ท่านยังคงมีส่วนร่วมในการมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด เช่นเดิม หากท่านยังมีความประสงค์จะบริจาคอลูมิเนียม สามารถติดต่อและจัดส่งอลูมิเนียมมายัง สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และ ไปรษณีย์ไทย จัดโครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเป็นประจำทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด
2. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอลูมิเนียม
3. ได้ทำบุญให้กับคนพิการ
โดยท่านสามารถส่งมอบวัสดุอลูมิเนียมได้ตามที่อยู่ ดังนี้
“มูลนิธิขาเทียมฯ” สำนักงานเชียงใหม่ 199 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
“กรมควบคุมมลพิษ” 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

...ในนามของคนพิการขาขาดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ทุกคน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยดีเสมอมา...


...

บริจาคถุงน่อง

“รับบริจาค ถุงน่อง ไม่จำกัดจำนวน”
     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยินดีรับบริจาคถุงน่องไม่จำกัด จำนวน เพื่อนำมาใช้ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิตขาเทียม ปัจจุบันเนื่องด้วยมีผู้สนใจในการ บริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วน้อย ทางมูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้จัดสรรเงินจากการบริจาคส่วนหนึ่ง นำไป ซื้อถุงน่องมาใช้ในการผลิตขาเทียม ซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมฯ เล็งเห็นว่า หากผู้มีจิตศรัทธาต้องการ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาด ท่านสามารถทำได้หลายทางไม่ว่าจะเป็น การ บริจาคเงิน การบริจาคอลูมิเนียม และการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่าน สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาด ให้มีขาเทียมที่ดีมีคุณภาพ สามารถใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ทำไมถึงต้องใช้ถุงน่องในกระบวนการผลิตขาเทียม”
     ถุงน่องนั้นมีรูปทรงของขาอยู่แล้ว ในขั้นตอนของการผลิตขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จะใช้ใน ส่วนของการทำเบ้าขาเทียม ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่ใช้ทำหุ่นตอขา รวมไปถึงทำเบ้าพลาสติกจากหุ่น ทราย ทำให้เบ้าขึ้นรูปสวยงามตามรูปทรงของขา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นในกระบวนการดังกล่าวแล้ว จะต้องทิ้งถุงน่อง ซึ่งถ้าหากเราได้รับการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วจะเป็นการดีที่จะช่วยในเรื่องการรี ไซเคิลของวัสดุที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทาง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
“ถุงน่องที่รับบริจาค ไม่จำกัดขนาด สภาพ และสี”
     ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดได้แล้ววันนี้ เพียงสิ่งเล็กน้อย ในชีวิตประจำวัน จะช่วยสร้างกำลังใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการขาขาด ให้มีคุณภาพชีวิต ได้อย่างปกติสุขต่อไป