Job announcement

No.
Title
Date
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี 2024-06-05 Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2024-03-13 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 2024-03-04 Download
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-02-15 Download
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 2024-02-15 Download
ประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม 2023-11-03 Download