News and activities

No.
Title
Date
ทีมประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัล ระยะที่ 2 เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-06-14 Read more
บริษัท IRPC เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อหารือการใช้พลาสติกในการทำขาเทียมด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 2024-06-13 Read more
บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนเม็ดโฟมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-06-05 Read more
บริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัด สนับสนุนหนังเทียมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-06-05 Read more
พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2024-05-31 Read more
งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2024-05-30 Read more
นยก.วารุณี สุริยวนากุล สโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ด มอบเงินบริจาแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-05-26 Read more
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 2024-05-26 Read more
สนับสนุนน้ำดื่มโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-05-26 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ 2024-05-26 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับบริจาคหน้ากากอนามัยและพัดลมอุตสาหกรรม 2024-05-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ 2024-05-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ 2024-05-16 Read more
เลขาธิการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อหารือโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน 2024-05-15 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2024-05-14 Read more
อย.จัดบรรยายมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-05-09 Read more
คณะผู้บริหารบริษัทด้านเทคโนโลยีจากจีนเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-05-09 Read more
บริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัด สนับสนุนน้ำยาเคมีแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-05-01 Read more
TBC และชบาบางกอกฯ สนับสนุนน้ำดื่มชนิดกระป๋องแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-05-01 Read more
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-30 Read more
เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรแหลมฉบังและคณะ บริจาคเครื่องฟอกอากาศแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-30 Read more
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วยฯ ครั้งที่ 168 ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2024-04-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระรูปสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 2024-04-23 Read more
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 2024-04-23 Read more
คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ บริจาคอุปกรณ์ช่วยเดินแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-22 Read more
ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ . 2024-04-17 Read more
คุณวรรณดา วังทองคำ บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-17 Read more
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เยี่ยมคารวะและรดน้ำดำหัวเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-11 Read more
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกาวยางแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-11 Read more
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนน้ำยาโฟมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-04-11 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Green Report สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เกี่ยวกับการรับบริจาคอะลูมิเนียม 2024-04-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2024-04-05 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2024-04-02 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์ในโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 2024-04-01 Read more
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล Recycle for Life “We Can Run : Fund for Legs” เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-03-31 Read more
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-03-26 Read more
พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดตราด 2024-03-22 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อบรมยกระดับฝีมือฯ 2024-03-17 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 167 2024-03-17 Read more
สนับสนุนน้ำดื่มโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-03-16 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ 2024-03-16 Read more
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-03-14 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดลำปาง 2024-03-03 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-03-02 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับบริจาคเงินจากโครงการ Recycle for Life 2024-02-29 Read more
งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดศรีสะเกษ 2024-02-22 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 2024-02-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ 2024-02-17 Read more
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ 2024-02-17 Read more
เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-02-16 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล Recycle for Life “We Can Run : Fund for Legs” 2024-02-16 Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน จังหวัดน่าน บริจาคอะลูมิเนียมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-02-15 Read more
นิสิตมจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-02-14 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดตราด ประชุมหารือการจัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 167 2024-02-12 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ มอบหลอดไฟแอลอีดีให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 2024-02-09 Read more
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-02-09 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เยี่ยมชมสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2024-02-07 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เยี่ยมชมโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 2024-02-07 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการให้บริการจัดทำขาเทียม 2024-02-05 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง 2024-02-05 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ หารือความร่วมมือกับมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ และ Ugani Prosthetics 2024-01-31 Read more
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2024-01-29 Read more
Rotary E-Club of Dolphin Pattaya International, Thailand District 3340 R.I. มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 1,000,000 บาท 2024-01-29 Read more
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด มอบเงินบริจาคและวัสดุอลูมิเนียมให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2024-01-24 Read more
เชฟป้อม มาสเตอร์เชฟเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-01-22 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม We can run| Fund for Legs 2024-01-15 Read more
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วยฯ ครั้งที่ 166 ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-01-12 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 2024-01-11 Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-01-10 Read more
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-01-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์ 2024-01-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์ในโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 2024-01-08 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2024-01-05 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาค 2024-01-05 Read more
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2024-01-05 Read more
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ พื้นที่ 25 ภาค 3330 โรตารีสากล ต้อนรับมูลนิธิขาเทียมฯ 2024-01-05 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2024-01-02 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ มอบประกาศนียบัตรให้แพทย์ประจำบ้านจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-12-28 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ 2023-12-28 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-12-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ และ สสจ.ตราด ประชุมหารือโครงการออกหน่วยฯ จังหวัดตราด 2023-12-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเท้า 2023-12-18 Read more
กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ รพ.ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-12-13 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับราชองครักษ์ประจำพระองค์และคณะจากสำนักพระราชวัง ในโอกาสที่มาสำรวจพื้นที่การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเปิดนิทรรศการ 30 ปี มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-12-12 Read more
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-12-08 Read more
บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคและวัสดุอลูมิเนียมให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-12-08 Read more
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-12-08 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์ในโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 2023-12-06 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบอลูมิเนียมและเงินบริจาคจาก รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2023-12-06 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอผลการศึกษาดูงานที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-12-01 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ และ สสจ.ศรีสะเกษ ประชุมหารือโครงการออกหน่วยฯ จังหวัดศรีสะเกษ 2023-11-30 Read more
คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือ สวทช. และศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มช. เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-30 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เยือนวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 2023-11-30 Read more
Resident doctors from Indonesia and Chiang Mai University study at the Prostheses Foundation. 2023-11-27 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-27 Read more
งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดอุทัยธานี 2023-11-23 Read more
คณะจาก Lions Prostheses Centre (Singapore) เยือนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดอุทัยธานี 2023-11-22 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ 2023-11-21 Read more
บริษัทลาสเตอร์เทคฯ สนับสนุนหลอดไฟแอลอีดีให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-20 Read more
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนถุงยังชีพโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-19 Read more
สนับสนุนข้าวสารโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-19 Read more
คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือ สวทช. เยี่ยมชมโครงการออกหน่วยฯ ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อบรมยกระดับฝีมือฯ 2023-11-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ 2023-11-18 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 2023-11-18 Read more
สนับสนุนน้ำดื่มโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) 2023-11-18 Read more
คณะจาก Bandar Utama Buddhist Society มาเลเซีย เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-16 Read more
TBC เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-16 Read more
เลขาธิการ สปสช. เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-14 Read more
Project Canrings ประเทศเดนมาร์ก เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-13 Read more
ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง มอบเงินบริจาคแก่ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย จำนวน 1,000,000 บาท 2023-11-11 Read more
ผอ.บลจ.เอ็มเอฟซี แนะนำการบริหารการเงินแก่บุคลากรมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-10 Read more
เจ้าหน้าที่จาก Limbs For Life Prostheses Centre, BUBS มาเลเซีย ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-07 Read more
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน) มอบถุงน่องเชอรีล่อนแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-11-02 Read more
บริษัทลาสเตอร์เทค สนับสนุนหลอดไฟแอลอีดีให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-10-31 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จัดส่งมาจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 2023-10-27 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-10-24 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2023-10-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า 2023-10-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ พบผู้ว่าราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 2023-10-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 2023-10-16 Read more
นักท่องเที่ยวสิงคโปร์มาเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-10-16 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับโค้ชสมาคมปั่นจักรยานคนพิการทีมชาติไทย 2023-10-11 Read more
บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-10-09 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ติดตามการใช้ขาเทียมจากโครงการออกหน่วยฯ จังหวัดลำปาง 2023-10-05 Read more
ครอบครัวมณีเนตร มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-10-04 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณทิพวรรณ อัศวปัญญาวงศ์ 2023-09-28 Read more
ผู้บริหาร บจก.ลานนาคอม เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 2023-09-28 Read more
ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบถุงยังชีพจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 2023-09-26 Read more
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-09-25 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 2023-09-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานวันมหิดล 2023-09-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” 2023-09-21 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ บรรยายความรู้เรื่องสุขภาพแก่ผู้เกษียณงาน มช. 2023-09-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับฟังการนำเสนอการปรับปรุงโปรแกรมระบบ OPD จาก ITSC และศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มช. 2023-09-19 Read more
บริษัท ยุโรปา มอเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-09-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท BASF 2023-09-18 Read more
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมอบถุงยังชีพแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 1,000 ถุง 2023-09-14 Read more
ผู้เชี่ยวชาญขาเทียมจากเยอรมันเยี่ยมมูลนิธิฯ 2023-09-11 Read more
แพทย์ประจำบ้านศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-08-29 Read more
ร้าน The Meeting Room Art Gallery บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-08-28 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ 2023-08-28 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกิจกรรม TICA Connect 2023-08-24 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ ณ จังหวัดลำปาง 2023-08-22 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ จังหวัดลำปาง 2023-08-21 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานโครงการออกหน่วยทำขาเทียมฯ จังหวัดลำปาง 2023-08-21 Read more
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 164 2023-08-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดลำปางจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ 2023-08-20 Read more
Workshop series focusing on the evaluation and care of individuals wearing prosthetic legs, designed for rehabilitation medicine physicians and physical therapists, consisting of 5 sessions. 2023-08-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ 2023-08-19 Read more
คณะจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-08-16 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาค 3 2023-08-11 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับแขน 2023-08-11 Read more
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคและพัดลมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-08-11 Read more
ผู้บริหารบริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จำกัด ต้อนรับมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-08-11 Read more
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้อนรับคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-08-11 Read more
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุม i-CREATe 2023 2023-08-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ลงนาม MoU กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2023-08-09 Read more
คณะครูและนักเรียน โครงการ Tridhos Three-Generation Community for Learning เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-08-09 Read more
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อหารือเรื่องการวิจัยเท้าเทียม 2023-08-08 Read more
Project enhancing the knowledge, skills, and attitudes of the personnel employed at the Royal Prosthetic Legs Workshop through a total of five courses. | 1.5 Upper Limb Orthosis Course 2023-08-07 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับแขนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 2023-08-07 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดทำขาเทียมให้สุนัข 2023-08-04 Read more
คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-27 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-25 Read more
คณะ สสวทท. เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-25 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-24 Read more
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ กราบอวยพรวันเกิด ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ 2023-07-24 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่ซิ้วฮั้ว แซ่อึ้ง 2023-07-21 Read more
งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-07-20 Read more
คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก CMR สปป.ลาว เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-19 Read more
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-07-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขาเทียม 2023-07-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ 2023-07-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อบรมยกระดับฝีมือฯ 2023-07-18 Read more
Training Courses for Disabled Aid Technicians working in Royal Prosthetics Legs Workshops Conducted in 4 sessions. | Fourth session 2023-07-16 Read more
Vocational training sessions supporting amputees who have received prosthetic legs services within the framework of the royal prosthetic mobile unit, consisting of 4 sessions. 2023-07-16 Read more
มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ เต็กก่าจีคุงเกาะ นครศรีธรรมราช สนับสนุนโครงการออกหน่วยฯ ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-16 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 163 2023-07-16 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียม 2023-07-15 Read more
สนับสนุนน้ำดื่มโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-15 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2023-07-15 Read more
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-14 Read more
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน) มอบถุงน่องเชอรีล่อนแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-12 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 2023-07-07 Read more
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด มอบน้ำดื่มแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-06 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับฟังแนวทางการปรับปรุงโปรแกรม OPD จาก ITSC และศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มช. 2023-07-06 Read more
มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-07-05 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขาเทียมให้สุนัข 2023-07-04 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมหลักสูตรการป้องกันโรคจากการทำงาน 2023-06-30 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สสจ.เพชรบูรณ์ ติดตามการใช้ขาเทียมระยะ 3 เดือน 2023-06-30 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-28 Read more
เพจแก้วเสียงธรรม สนับสนุนข้อเข่าเทียมแก่คนพิการขาขาด 2023-06-26 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-26 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเข่า 2023-06-23 Read more
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-23 Read more
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเงินบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-22 Read more
คณะนักวิจัยจาก NARIT เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-21 Read more
Project enhancing the knowledge, skills, and attitudes of the personnel employed at the Royal Prosthetic Legs Workshop through a total of five courses. | 1.4 Knee Orthosis Course 2023-06-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเข่าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 2023-06-19 Read more
ผู้บริหารมูลนิธิกลุ่มอีซูซุต้อนรับมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-16 Read more
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-16 Read more
คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 2023-06-16 Read more
TBR ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมฯ จัดการวัสดุอลูมิเนียมเหลือใช้ 2023-06-15 Read more
มช.ลงนาม MoU กับมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-15 Read more
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-15 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาค 2023-06-14 Read more
ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริมที่ให้บริการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-09 Read more
บุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-08 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์แก่โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน รอบที่ 1 2023-06-08 Read more
จากขาเทียมพระราชทาน สู่นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย และแรงบันดาลใจจัดทำโครงการเดินสายโชว์ตะกร้อให้โรงเรียน 999 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-08 Read more
คลินิก 108 (โรงพยาบาลสวนดอก) ให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-06-07 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบวัสดุสำหรับคนพิการตอขาสั้น 2023-06-01 Read more
ผู้บริหารบริษัท IRPC และคณะ เข้าพบผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อส่งมอบแผ่นพลาสติก 11,000 แผ่น สำหรับทำเบ้าขาเทียม 2023-05-30 Read more
คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ปัณชนกฤษ์ วัดบรมนิวาส 2023-05-29 Read more
คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว.สุพิชชา โสณกุล 2023-05-29 Read more
คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว.สุนิดา กิติยากร 2023-05-29 Read more
พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดสกลนคร 2023-05-26 Read more
งานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดสกลนคร 2023-05-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดสกลนครจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ 2023-05-24 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขาเทียม 2023-05-23 Read more
นักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเยี่ยมชมขาเทียม 2023-05-22 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อบรมยกระดับฝีมือฯ 2023-05-22 Read more
Training Courses for Disabled Aid Technicians working in Royal Prosthetics Legs Workshops Conducted in 4 sessions. | Third session 2023-05-21 Read more
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางฯ 2023-05-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียม 2023-05-20 Read more
สนับสนุนน้ำดื่มโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-05-20 Read more
สนับสนุนอาหารโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-05-20 Read more
สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาช่วยโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-05-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะช่างเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2023-05-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 2023-05-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ 2023-05-16 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับบริจาคอาหารกลางวัน 2023-05-15 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-05-12 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 2023-05-12 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับ ผอ.ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มช. และ ผอ. ITSC มช. 2023-05-11 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะจากโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 2023-05-11 Read more
Inter-Hospital Prosthetics Conferences. 2023-05-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการประชุม Inter-hospital Prosthetics Conference 2023-05-10 Read more
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-05-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2023-05-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ทำบุญครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางฯ 2023-05-06 Read more
TBR ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมฯ จัดการวัสดุอลูมิเนียมเหลือใช้ 2023-05-02 Read more
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนมูลนิธิขาเทียมฯ นำไก่ไข่มอบให้คนพิการ 2023-05-01 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว 2023-04-28 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับ ผอ. ITSC มช. 2023-04-28 Read more
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมคารวะและรดน้ำดำหัวเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-04-27 Read more
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-04-25 Read more
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-04-20 Read more
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-04-18 Read more
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ เข้าเยี่ยมชมและบริจาคเงินแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-04-05 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์ในโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 2023-04-05 Read more
Project enhancing the knowledge, skills, and attitudes of the personnel employed at the Royal Prosthetic Legs Workshop through a total of five courses. | 1.3 Understanding Prosthetic Devices, Treatment Prescription, and Evaluation for Physicians 2023-04-03 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ อบรมแพทย์โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน 2023-04-03 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-29 Read more
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-28 Read more
พิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี 2023-03-24 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ 2023-03-23 Read more
คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 2023-03-22 Read more
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 2023-03-22 Read more
เอไอเอ ประเทศไทย เยี่ยมชมการออกหน่วยฯ จ.ราชบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-21 Read more
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 2023-03-21 Read more
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 2023-03-21 Read more
คณะบุคลากรโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 2023-03-20 Read more
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 2023-03-20 Read more
Training Courses for Disabled Aid Technicians working in Royal Prosthetics Legs Workshops Conducted in 4 sessions. | Second session 2023-03-19 Read more
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 2023-03-19 Read more
สนับสนุนน้ำดื่มและข้าวสารโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-19 Read more
คณะทำงานโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญฯ เยี่ยมชมการออกหน่วยฯ จ.ราชบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดราชบุรีจัดฝึกอาชีพให้คนพิการและญาติที่ร่วมโครงการฯ 2023-03-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 2023-03-18 Read more
สโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะเครื่องช่วยคนพิการและอาสาสมัคร ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี 2023-03-18 Read more
คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ 2023-03-17 Read more
สมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทยต้อนรับมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-17 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ ทดสอบการใช้งานแขนเทียมให้คนพิการ 2023-03-15 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับฟังผลการสำรวจสถานประกอบการด้านชีวอนามัย 2023-03-13 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเครื่องตั้งระดับเลเซอร์ 2023-03-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ประชุมร่วมกับโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 2023-03-09 Read more
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-08 Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-03-07 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2023-03-02 Read more
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-28 Read more
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ มอบเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-27 Read more
พิธีมอบขาเทียมพระราชทานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-02-24 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-02-23 Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าเยี่ยมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-02-22 Read more
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-02-22 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ 2023-02-20 Read more
Training Courses for Disabled Aid Technicians working in Royal Prosthetics Legs Workshops Conducted in 4 sessions. | First session 2023-02-19 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-02-19 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-02-18 Read more
TBC สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-18 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะเครื่องช่วยคนพิการ ช่างกายอุปกรณ์ และอาสาสมัคร ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-02-18 Read more
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-16 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาค 2023-02-14 Read more
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเยือนมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-13 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก 2023-02-12 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเท้า 2023-02-10 Read more
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สนับสนุนน้ำยาโฟมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-08 Read more
ผู้เชี่ยวชาญเยอรมันเยี่ยมคารวะเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-08 Read more
ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่หารือเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-08 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมจักรยานคนพิการไทย 2023-02-07 Read more
Project enhancing the knowledge, skills, and attitudes of the personnel employed at the Royal Prosthetic Legs Workshop through a total of five courses. | 1.2 Ankle Foot Orthosis Course 2023-02-06 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเท้า 2023-02-06 Read more
คณะกรรมาธิการฯ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-02-02 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับผู้มาเยือนมูลนิธิฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2023-02-01 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาค 2023-01-29 Read more
คณะผู้แทนจากบริษัท IRPC เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-01-27 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 2023-01-26 Read more
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ นำเสนอโครงงานกายอุปกรณ์ที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-01-25 Read more
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-01-25 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2023-01-25 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-01-24 Read more
คณะกรรมการโครงการฝันเป็นจริงฯ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-01-24 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานกาลาดินเนอร์ จัดโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ 2023-01-20 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานนิทรรศการ WALK! และร่วมแสดงความยินดีกับ มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี 2023-01-19 Read more
รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หารือโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน 2023-01-17 Read more
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-01-16 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาค 2023-01-14 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2023-01-13 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะผู้แทนคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มช. 2023-01-11 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการประชุม Inter Hospital Prosthetics Conference ครั้งที่ 2/2566 2023-01-11 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม 2023-01-10 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2023-01-10 Read more
บริจาคเงินเพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 2023-01-05 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2023-01-05 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 2023-01-03 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-01-02 Read more
Train courses for Advanced Vocational Certificate in the field of Prosthetics Technician. 2023-01-01 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ภาฯ 2022-12-29 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบมอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2022-12-29 Read more
หอการค้าไทย-จีน บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-12-28 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ มอบถุงยังชีพแก่มูลนิธิ พอ.สว. 2022-12-27 Read more
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร 2022-12-21 Read more
เยี่ยมชมกิจกรรมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-12-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร 2022-12-19 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดเตรียมสถานที่โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดตาก 2022-12-18 Read more
สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-12-18 Read more
คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ ดูงานด้าน 3D Printer ที่ศูนย์นวัตกรรม IRPC 2022-12-12 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 2022-12-08 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตพิษณุฯ 2022-12-07 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและคณะผู้แทนบริษัทดาวฯ 2022-12-07 Read more
บริจาคเงินเพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-12-07 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมลงนามไว้อาลัย นายเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีจีน 2022-12-05 Read more
รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์หารือการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน 2022-12-01 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร International Training on Upper Limb Prosthesis and Orthosis for Technicians 2022-12-01 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบอลูมิเนียมและเงินบริจาค จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2022-11-30 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขาเทียมให้สุนัข 2022-11-30 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 2022-11-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ มอบถุงยังชีพแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง 2022-11-22 Read more
Project enhancing the knowledge, skills, and attitudes of the personnel employed at the Royal Prosthetic Legs Workshop through a total of five courses. | 1.1 Foot Orthosis Course 2022-11-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 2022-11-21 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ 2022-11-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ รับเงินบริจาคจากมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. 2022-11-19 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียนำเสนอผลการศึกษาดูงานที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2022-11-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการประชุม Inter Hospital Prosthetic Conference ครั้งที่ 1/2566 2022-11-16 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-11-14 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดงาน CMU Marathon 2022 2022-11-12 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 2022-11-10 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ แสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี 2022-11-09 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี 2022-11-09 Read more
ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบถุงยังชีพจากคณะผู้แทนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 2022-11-08 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ลงนามในข้อตกลงการจัดทำนิทรรศการฯ ครบรอบ 30 ปี 2022-11-07 Read more
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯร่วมบรรยายพิเศษ 2022-11-04 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบอลูมิเนียมโครงการ CANS FOR LEGS จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 2022-10-31 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขาเทียมให้สุนัข 2022-10-31 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบทุนฯ ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก 2022-10-28 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท IRPC 2022-10-27 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 2022-10-25 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มูลนิธิฯ 2022-10-21 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียนำเสนอผลการศึกษาดูงานที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ให้สัมภาษณ์ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” 2022-10-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” 2022-10-20 Read more
คณะจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-20 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพฯ 2022-10-20 Read more
คณะผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-18 Read more
บริจาคเงินเพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการประชุมร่วมกับโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom Meeting 2022-10-17 Read more
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-17 Read more
คณะผู้แทนจากสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-10 Read more
ผู้บริหารและคณะผู้แทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-10 Read more
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชแมชชีนเทค มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 8,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ 2022-10-10 Read more
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) - NT (TOT) สาขาทุ่งโฮเต็ลจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและอลูมิเนียมที่มีผู้บริจาค 2022-05-22 Read more
นักศึกษาหลักสูตร ปวส.สาขาช่างกายอุปกรณ์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2022-05-19 Read more
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ACC ALUMNI ASSOCIATION มอบเงินบริจาค 2022-05-18 Read more
หจก.ธวัช แมชชีนเทค บริจาคหน้ากากอนามัย 2022-05-12 Read more
เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และติดตามผลโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัลและบุรุนดีที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2022-02-23 Read more
ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ 2021-11-01 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-10-26 Read more
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ 2021-10-26 Read more
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคชุดตรวจ Covid-19 ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2021-09-13 Read more
บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ 2021-09-07 Read more
เตือนภัย!!! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อมูลนิธิขาเทียมฯ 2021-08-20 Read more
อบรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการใช้เครื่องมือป้องกันตัว (PPE) ในกระบวนการให้บริการทำขาเทียม 2021-07-14 Read more
บริษัทเอสเค คอสเมด จำกัด ร่วมบริจาค SK Alcohol gel ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2021-05-24 Read more
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 2021-04-06 Read more
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2021-04-05 Read more
อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 2021-04-02 Read more
ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชา เทคนิคกายอุปกรณ์ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 2021-03-31 Read more
อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ 2021-03-19 Read more
มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2021-03-15 Read more
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 2021-01-21 Read more
ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-01-21 Read more
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 2021-01-19 Read more
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและ ประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน ที่ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 2020-12-25 Read more
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05 Read more
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมมอบเงิน และบริจาคอะลูมิเนียมพร้อมทั้งเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2020-11-25 Read more
พิธีปิด โครงการฝึกอบรมนักกายภาพบำบัดเรื่องการประเมินขาเทียมสำหรับคนพิการขาขาด 2020-11-20 Read more
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2563 2020-10-23 Read more
ผู้แทนจากเพจแก้วเสียงธรรม (แก้ว) วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้แทนจากเพจแก้วเสียงธรรม 2020-10-21 Read more
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. รองศาสตรจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ 2020-10-13 Read more
นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2020-10-09 Read more
นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2020-10-01 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานพิธีมอบทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2563 2020-08-31 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล (Inter Hospital Prosthetic Conference) 2020-08-25 Read more
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร และตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-12 Read more
“หจก.ธวัชแมชชีนเทค” ส่งมอบ หน้ากากอนามัย ให้มูลนิธิขาเทียมฯ 2020-08-04 Read more
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ 2020-07-09 Read more
มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ 2020-06-30 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดพิธีปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-05-29 Read more
เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ แม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่าน 2020-05-07 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (face shield ) และกล่องป้องกันการติดเชื้อขณะแพทย์ใส่ท่อหายใจคนไข้ติดเชื้อ Covid - 19 (Intub Protect Box) ให้แก่ รพ.ลำพูน,รพ.สันทราย, รพ.สันกำแพงและ คณะแพทยศาสตร์ มช 2020-03-30 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (face shield ) และกล่องป้องกันการติดเชื้อขณะแพทย์ใส่ท่อหายใจคนไข้ติดเชื้อ Covid - 19 (Intub Protect Box) ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 2020-03-26 Read more
ประกาศ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง การเลื่อนกำหนดการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-03-09 Read more
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 27 มกราคม 2563 2020-01-27 Read more
โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น จำนวน 12 ชั่วโมง 2019-11-14 Read more
Guanyang Secondary School จากประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-11-08 Read more
สมาชิก Lions Club Of Singapore เยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-11-04 Read more
นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-10-31 Read more
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2562 2019-10-23 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2019-10-18 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมถวายพวงมาลา ร.9 วันอาทิตย์ที่13 ตุลาคม พ.ศ.2562 2019-10-13 Read more
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09:30 น.มูลนิธิขาเทียมฯ 2019-09-26 Read more
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก กิจกรรม “U Make A Difference” 2019-09-19 Read more
โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม 2019-09-19 Read more
Kardinia International College จากประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-09-09 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานพิธีมอบทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2562 2019-08-20 Read more
ชาวไทยใน เยอรมัน - พะเยา - คีล จากประเทศเยอรมัน มอบเงินบริจาคมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-08-20 Read more
พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2019-08-16 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-12 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-28 Read more
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดสงขลา ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง 2019-07-26 Read more
มูลนิธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยามอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-07-24 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2019-07-11 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล (Inter - hospital Prosthetic Conference) ประจำเดือนกรกฎาคม 2019-07-09 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมพิธีมอบ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 2019-07-08 Read more
คณะผู้บริหาร Center of Medical Rehabilitation เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-07-05 Read more
Kardinia International College จากประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-07-05 Read more
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบบริจาคผลิตภัณฑ์พลาสติก Random Copolymer Polypropylene เพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-07-05 Read more
นารดาคลินิก ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ 2019-06-04 Read more
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2019-06-03 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-03 Read more
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 152 ของมูลนิธิขาเทียมฯ ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาด ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 2019-06-01 Read more
โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจำนวน 12 ชั่วโมง 2018-12-20 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯจัดพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนากายอุปกรณ์ 2018-12-20 Read more
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากิจกรรมบำบัด 2018-10-25 Read more
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 15.30 น. นพ.วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการ ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง 2018-10-25 Read more
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. รอ.มล.นพ.พุฒิพงศ์ เทวกุล พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 2018-10-23 Read more
คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องใน วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม 2018-10-01 Read more
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น. โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก กิจกรรม “U Make A Difference” 2018-09-25 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงาน A-PLAS 2018, ASEAN Community Plastic Exhibition ณ Hall 101-102 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 2018-09-22 Read more
Kardinia International College จากประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2018-09-10 Read more
วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. Mr.Axel Hass พร้อมคุณแพรว ภรรยา เข้าร่วมบริจาคเงิน ในนาม " ชาวไทยในเยอรมัน " จำนวน 61,150 บาท 2018-09-10 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปี 2561 2018-08-21 Read more
คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-12 Read more
คณะตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-28 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วัดกลางใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018-07-19 Read more
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระนารายณ์มหาราช 2018-07-11 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมพิธีมอบ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 2018-07-05 Read more
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง 2018-05-25 Read more
โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม 2018-05-15 Read more
Kardinia International College จากประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2018-05-07 Read more
ผู้บริหารหอการค้าไทย-จีน ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ณ ทำเนียบองคมนตรี 2018-04-25 Read more
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 2018-03-31 Read more
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ขนาดย่อย ณ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2018-03-15 Read more
บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2018-03-15 Read more
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2018-03-14 Read more
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง 2018-02-11 Read more
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 2018-02-07 Read more
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ แผนกประถม ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมพร้อมทั้งเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2018-02-05 Read more
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2018-01-23 Read more
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2018-01-15 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-01-08 Read more
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมน้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2018-01-05 Read more
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระแก้ว 2017-12-20 Read more
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิพร้อมทั้งเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-12-06 Read more
สมาชิก Lions Club of Kuala Lumpur (Host) เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-12-06 Read more
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-12-06 Read more
โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-11-22 Read more
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2017-11-20 Read more
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2017-11-09 Read more
Kardinia International College จากประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2017-11-06 Read more
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2017-11-02 Read more
สมาชิก Lions Club Of Singapore Amber เยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม 2017-11-01 Read more
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2017-11-01 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกับชาวเชียงใหม่ 2017-10-26 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 2017-10-20 Read more
2017 ผู้แทนบริษัทเอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคฟิล์มยืดใส cling film 2017-10-06 Read more
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งมอบดอกไม้จันทร์ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-10-03 Read more
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2017-09-27 Read more
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบบริจาคอะลูมิเนียมและเงิน เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-09-25 Read more
ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างชาติ “International Training Course in Lower Extremity Prostheses ” 2017-09-22 Read more
Young Entrepreneur Chamber of Commerce Chiang Mai รุ่นที่ 7 มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2017-09-22 Read more
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบกระเป๋าเครื่องมือ และผ้ากันเปื้อน 2017-09-20 Read more
Kardinia International College เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-09-11 Read more
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ 2017-08-29 Read more
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2017-08-28 Read more
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมการทำขาเทียมใต้เข่าที่มีความซับซ้อน 2017-08-24 Read more
พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ รุ่น 2 2017-08-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ขนาดย่อย ครั้งที่3 2017-08-21 Read more
พิธีปิดฝึกอบรมผู้ดูแลช่างเครื่องช่วยคนพิการ 2017-08-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 2017-08-12 Read more
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น. โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก กิจกรรม “U Make A Difference” 2017-08-03 Read more
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สมาคมแม่ดีเด่น จ.เชียงราย มอบเงินสมทบทุน ให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2017-08-02 Read more
มูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 2017-07-28 Read more
ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 2017-07-21 Read more
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ขนาดย่อย ครั้งที่2 2017-07-20 Read more
วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม 2560 2017-07-18 Read more
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-06-29 Read more
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ เศรษฐกิจพอเพียง” 2017-06-23 Read more
การขับเคลื่อนความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน 2017-06-15 Read more
ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ขนาดย่อย ครั้งที่1 2017-06-09 Read more
พระเมตตา"สมเด็จย่า" ผลิต"ขาเทียม" แก้ปัญหา-สร้างอาชีพ 2017-05-25 Read more
บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดอุดรธานี 2017-05-14 Read more
พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ 2017-04-21 Read more
วันจักรี (Chakri Memorial Day) 2017-04-06 Read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนขาเทียม 2016-09-23 Read more
วิศวกรรมศาสตร์ มช.เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม 2016-09-16 Read more
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เดินทางไปพม่า 2016-09-14 Read more
ร่วมงาน A Plas ณ Hall 101-102 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 2016-09-14 Read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนขาเทียม 2016-09-12 Read more
กรมมลพิษเยี่ยมชม มูลนิธิขาเทียมฯ 2016-09-05 Read more
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ 2016-09-01 Read more
พิธีเปิดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ ๑ 2016-08-24 Read more
จัดอบรม “แนวทางในการวางแผนและเตรียมการในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 2016-08-15 Read more
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2016-08-12 Read more
มูลนิธิขาเทียมร่วมงานสานฝัน ปันใจ ใส่ขาเทียม พร้อมรับมอบเงินบริจาค 2016-08-11 Read more
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559 2016-08-11 Read more
Multilaw academy เข้าเยี่ยมชม มูลนิธิขาเทียมฯ 2016-08-03 Read more
ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 2016-07-28 Read more
บุลลากรทั้งหมดของมูลนิธิฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 2016-04-20 Read more