มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่
ชื่อเรื่อง
วันที่ลงข่าว
ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างชาติ “International Training Course in Lower Extremity Prostheses” 22/09/2560 อ่านต่อ
โครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2560 31/07/2560 อ่านต่อ
โครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฏาคม 2560 27/07/2560 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน 03/07/2560 อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกอบรม International Training Courses in Lower Extremity Prostheses 06/06/2560 อ่านต่อ
พิธีปิด การฝึกอบรมแนวการเดินสำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ การฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 10 พร้อมมอบหนังสือรับรอง 31/05/2560 อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกอบรมแนวการเดิน สำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รุ่น 10 30/05/2560 อ่านต่อ
ข่าวพิธีเปิด ฝึกอบรมช่างจากต่างประเทศ หลักสูตร Hip Disarticulation Training Course 01/08/2559 อ่านต่อ
ข่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างชาติ “International Training Courses for Physician, Physical Therapist and Advanced Course for Technicians” 29/07/2559 อ่านต่อ
พิธีปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 31/08/2558 อ่านต่อ