หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่
ชื่อเรื่อง
วันที่ลงข่าว
แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ 27/11/2566 อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน และดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียมสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด จำนวน 5 ครั้ง 19/08/2566 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทาน จำนวน 5 หลักสูตร | 1.5 หลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับแขน 07/08/2566 อ่านต่อ
โครงการฝึกยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานจำนวน 4 ครั้ง | ครั้งที่ 4 16/07/2566 อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการขาขาด ที่มารับบริการการทำขาเทียม ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง 16/07/2566 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทาน จำนวน 5 หลักสูตร | 1.4 หลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเข่า 19/06/2566 อ่านต่อ
โครงการฝึกยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานจำนวน 4 ครั้ง | ครั้งที่ 3 21/05/2566 อ่านต่อ
จัดการประชุม Inter Hospital Prosthetics Conference 10/05/2566 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทาน จำนวน 5 หลักสูตร | 1.3 หลักสูตรความรู้เรื่องขาเทียม กายอุปกรณ์การสั่งรักษา และการประเมินสำหรับแพทย์ 03/04/2566 อ่านต่อ
โครงการฝึกยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานจำนวน 4 ครั้ง | ครั้งที่ 2 19/03/2566 อ่านต่อ
โครงการฝึกยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทานจำนวน 4 ครั้ง | ครั้งที่ 1 19/02/2566 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาความรูทักษะ และทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทาน จำนวน 5 หลักสูตร | 1.2 หลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis) 06/02/2566 อ่านต่อ
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลิตบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ 01/01/2566 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาความรูทักษะ และทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทาน จำนวน 5 หลักสูตร | 1.1 หลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับเทา (Foot Orthosis) 21/11/2565 อ่านต่อ