มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประกาศพัสดุ

ที่
ชื่อเอกสาร
ประเภท
วันที่
ประกาศผลการประมูลยานพาหนะ ประกาศพัสดุ 13/02/2566 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเข็มที่ระลึกมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศพัสดุ 09/02/2566 ดาวน์โหลด
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประกาศพัสดุ 26/01/2566 ดาวน์โหลด
การขายทอดตลาดยานพาหนะ ประกาศพัสดุ 26/01/2566 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคา ประกาศพัสดุ 09/12/2565 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือ ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศพัสดุ 09/12/2565 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา ประกาศพัสดุ 24/08/2565 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ (งานบริเวณ) มูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา ประกาศพัสดุ 24/08/2565 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดปลวก ปี 2566 ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศพัสดุ 24/08/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประกาศพัสดุ 24/08/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือช่าง ประกาศพัสดุ 11/05/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ประกาศพัสดุ 02/02/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องดิจิทัล,เครื่องขยายเสียงแบบล้อลากพร้อมขาตั้ง,ไมโครโฟนไร้สาย ประกาศพัสดุ 06/01/2565 ดาวน์โหลด
คัดเลือกผู้รับทำลายเอกสาร มูลนิธิขาเทียมฯ ประกาศพัสดุ 15/07/2564 ดาวน์โหลด