มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประกาศพัสดุ

ที่
ชื่อเอกสาร
ประเภท
วันที่
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือช่าง ประกาศพัสดุ 11/05/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ประกาศพัสดุ 02/02/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องดิจิทัล,เครื่องขยายเสียงแบบล้อลากพร้อมขาตั้ง,ไมโครโฟนไร้สาย ประกาศพัสดุ 06/01/2565 ดาวน์โหลด
คัดเลือกผู้รับทำลายเอกสาร มูลนิธิขาเทียมฯ ประกาศพัสดุ 15/07/2564 ดาวน์โหลด