มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริจาคอลูมิเนียม

...

บริจาคเศษอลูมิเนียมเพื่อนำมาขายเป็นต้นทุนในการซื้ออลูมิเนียมอย่างดี ใช้ในการผลิตขาเทียม

     มูลนิธิขาเทียมฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ ในอดีต 20 กว่าปีก่อน มูลนิธิขาเทียมฯ ได้คิดค้นขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้แก่ขวดพลาสติกเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยาคูลท์และอลูมิเนียมจากฝากระป๋อง โดยขวดพลาสติกจะนำไปละลายในสารละลายทินเนอร์ เพื่อทำเบ้าขาเทียม และอลูมิเนียมจะนำไปหลอมเป็นแท่งและนำมากลึงทำแกนขาเทียม เมื่อนำมาประกอบก็ได้ขาเทียมน้ำหนักเบาให้แก่คนพิการขาขาดฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ผลจากการใช้งานขาเทียมชนิดนี้จัดอยู่ในระดับน่าพอใจ มีข้อดีคือ (1) น้ำหนักเบา (2) มีแข็งแรงพอที่รับแรงกดจากน้ำหนักตัวของคนพิการขาขาดได้ แต่ก็พบข้อด้อย โดย เฉพาะชิ้นส่วนที่ทำจากอลูมิเนียมคือ เกิดการผิดรูปเมื่อได้รับแรงบิด เนื่องจากธรรมชาติของอลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีความแข็งมาก แต่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าโลหะหลายชนิด

     เมื่อองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะวัสดุศาสตร์ มูลนิธิขาเทียมฯ จึงค้นหาวัสดุที่มีความ คงทนแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านขาเทียม ISO 10328 ปัจจุบันโลหะที่ใช้ทำ ชิ้นส่วนขาเทียมตามแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ ทำมาจากโลหะ 2 ชนิดคือ อลูมิเนียมเกรดสูง และ เหล็กกล้าไร้สนิม (หรือสเตนเลสสตีล) ซึ่งมีความเหนียวมากกว่าอลูมิเนียม ธรรมดา ในปัจจุบันมูลนิธิขาเทียมฯ ต้องนำอลูมิเนียมที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมานั้น ไปจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ทุนทรัพย์มาจัดหาวัสดุที่มูลนิธิขาเทียมฯ ต้องการ ให้คนพิการขาขาดได้ใช้ขาเทียมที่ผลิตจากชิ้นส่วนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การเก็บอลูมิเนียมมีประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มูลนิธิขาเทียมฯ สนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาทำต่อไป และเมื่อท่านรวบรวมในปริมาณที่มากแล้ว ทางมูลนิธิขาเทียมฯ แนะนำให้ท่านขาย และนำเงินที่ได้มาบริจาคหรือ โอนเข้ามูลนิธิ ขาเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการทำขาเทียมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและท่านเองสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ (บริจาคได้ที่นี่)

     จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ท่านได้บริจาคมาให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ นั้นยังประโยชน์ต่อการพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย และต่อคนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส ในทางอ้อม ฉะนั้นหากท่านบริจาคห่วงดึงฝากระป๋อง ท่านยังคง มีส่วนร่วมในการมอบขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดเช่นเดิม หากท่านยังมีความประสงค์จะบริจาคอลูมิเนียม สามารถติดต่อและจัดส่งอลูมิเนียมมายังสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการรับบริจาคอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ

     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และไปรษณีย์ไทย จัดโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเป็นประจำทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปจำกัด
  • ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอะลูมิเนียม
  • ได้ทำบุญให้กับคนพิการ

โดยท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ชัวร์ก่อนแชร์ : บริจาคเศษวัสดุใช้ทำขาเทียมได้ จริงหรือ? คลิ๊ก
...

     ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยมอบของขวัญแก่ผู้พิการ รณรงค์ส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

...

"มูลนิธิขาเทียมฯ"

  • สำนักงานเชียงใหม่ 199 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  • สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

...

”บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด”

  • 1/13 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-533027

...

"กรมควบคุมมลพิษ"

  • 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

...ในนามของคนพิการขาขาดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ทุกคน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยดีเสมอมา...


บริจาคถุงน่อง

"รับบริจาค ถุงน่อง ไม่จำกัดจำนวน"

      มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยินดีรับบริจาคถุงน่องไม่จำกัดจำนวน เพื่อนำมาใช้ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต ขาเทียม ปัจจุบันเนื่องด้วยมีผู้สนใจในการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วน้อย ทางมูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้จัดสรรเงินจากการบริจาคส่วนหนึ่ง นำไปซื้อถุงน่องมาใช้ ในการผลิตขาเทียม ซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมฯ เล็งเห็นว่า หากผู้มีจิตศรัทธา ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาด ท่านสามารถทำได้ หลายทางไม่ว่าจะเป็น การบริจาคเงิน การบริจาคอลูมิเนียม และ การบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือผู้พิการขาขาด ให้มีขาเทียมที่ดีมีคุณภาพ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ทำไมถึงต้องใช้ถุงน่องมาใช้ในกระบวนการผลิตขาเทียม"

     ถุงน่องนั้นมีรูปทรงของขาอยู่แล้ว ในขั้นตอนของการผลิตขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯจะใช้ในส่วนของการทำเบ้าขาเทียม ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่ ใช้ทำหุ่นตอขา รวมไปถึงทำเบ้าพลาสติกจากหุ่นทราย ทำให้เบ้าขึ้นรูปสวยงามตามรูปทรงของขา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นในกระบวนการดังกล่าวแล้วจะต้องทิ้งถุงน่อง ซึ่งถ้าหากเราได้รับการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วจะเป็นการดีที่จะช่วย ในเรื่องการรีไซเคิลของวัสดุที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทาง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

"ถุงน่องที่รับบริจาค ไม่จำกัดขนาด สภาพ และสี"

     ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดได้แล้ววันนี้ เพียงสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน จะช่วยสร้างกำลังใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการขาขาด ให้มีคุณภาพชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

...