มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โรงงานทำขาเทียมต่างประเทศ จำนวน 5 แห่ง

1. Oualam Military Hospital เมืองดากา ประเทศเซเนกัล

...
...
...
...

2. Kamenge Hospital in Bujumbura ประเทศสาธารณรัฐบุรุนดี

...
...
...
...

3. Banda Uttama Buddhist Society กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

...
...
...
...

4. National Rehabilitation Hospital กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า

...
...
...
...

5. Mahkota Medical Center, เมืองกวนตัน, ประเทศมาเลเซีย

...
...
...
...