ภาษา

การจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมต่างประเทศ


หน้าแรก | การจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมต่างประเทศ
             จากการที่มูลนิธิขาเทียมฯ ประสบความสำเร็จในโครงการให้บริการทำขาเทียมแก่ผู้ที่ยากจนด้อยโอกาสในชนบท กระทรวงต่างประเทศโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. Thailand International Development Agency TICA) จึงขอให้มูลนิธิขาเทียมฯ ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนา คือ สาธารณรัฐบุรุนดี สาธารณรัฐเซเนกัล และเมืองบันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย มูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานในประเทศดังกล่าว ตามแบบแผนที่ดำเนินการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน
ประมวลภาพกิจกรรมการมอบโรงงานทำขาเทียมประเทศสาธารณรัฐบุรุนดี
    .
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล
    .