ภาษา

เยี่ยมชม


หน้าแรก | เยี่ยมชม | รายละเอียด

Kardinia International College เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ      22 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. มูลนิธิขาเทียมฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนพร้อมครูจากโรงเรียน Kardinia International College ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ และ ขมสาธิตกระบวนการผลิตขาเทียมพร้อมเดินชมบริเวณสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่