ภาษา

เยี่ยมชม


หน้าแรก | เยี่ยมชม | รายละเอียด

ข่าววิทยาลัยพยาบาลเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม     25 สิงหาคม 2559

              นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและค้นคว้าวิจัย ให้การต้อนรับ ตัวแทนคณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน โดยบรรยายในหัวข้อ การดูแลผู้พิการขาขาดในเรื่องการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขาเทียม และได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่