ภาษา

เยี่ยมชม


หน้าแรก | เยี่ยมชม | รายละเอียด

บริษัท Toyota Leasing เยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิฯ     19 สิงหาคม 2559

            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายชัชวาล  โศภิษฐสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม บริษัท  Toyota Leasing พร้อมด้วย น.ส.พรพิศัย วงศ์สุวานิช และน.ส.รัชญา จันทะรัง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ และ ขมสาธิตกระบวนการผลิตขาเทียมพร้อมเดินชมบริเวณสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่