ภาษา

บริจาคถุงน่อง


หน้าแรก | บริจาคถุงน่อง
“ รับบริจาค ถุงน่อง  ไม่จำกัดจำนวน ” 
             มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ยินดีรับบริจาคถุงน่องไม่จำกัดจำนวน เพื่อนำมาใช้ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต ขาเทียม ปัจจุบันเนื่องด้วยมีผู้สนใจในการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วน้อย ทางมูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้จัดสรรเงินจากการบริจาคส่วนหนึ่ง นำไปซื้อถุงน่องมาใช้ ในการผลิตขาเทียม ซึ่งทางมูลนิธิขาเทียมฯ เล็งเห็นว่า หากผู้มีจิตศรัทธา ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาด ท่านสามารถทำได้ หลายทางไม่ว่าจะเป็น การบริจาคเงิน การบริจาคอลูมิเนียม และ การบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือผู้พิการขาขาด ให้มีขาเทียมที่ดีมีคุณภาพ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมถึงต้องใช้ถุงน่องมาใช้ในกระบวนการผลิตขาเทียม                
             ถุงน่องนั้นมีรูปทรงของขาอยู่แล้ว ในขั้นตอนของการผลิตขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯจะใช้ในส่วนของการทำเบ้าขาเทียม ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่ ใช้ทำหุ่นตอขา รวมไปถึงทำเบ้าพลาสติกจากหุ่นทราย ทำให้เบ้าขึ้นรูปสวยงามตามรูปทรงของขา  ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นในกระบวนการดังกล่าวแล้วจะต้องทิ้งถุงน่อง ซึ่งถ้าหากเราได้รับการบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้วจะเป็นการดีที่จะช่วย ในเรื่องการรีไซเคิลของวัสดุที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทาง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
***** หาก ท่าน ประสงค์จะร่วมบริจาค ถุงน่องที่ใช้แล้ว ทางเราขอความกรุณาซักทำความสะอาค ก่อนส่งแพ็ค  *****      
“ ถุงน่องที่รับบริจาค ไม่จำกัดขนาด สภาพ และสี ”
ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดได้แล้ววันนี้ เพียงสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน จะช่วยสร้างกำลังใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการขาขาด ให้มีคุณภาพชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป