ภาษา

สถานที่ให้บริการทำขาเทียม


หน้าแรก | สถานที่ให้บริการทำขาเทียม
วัน - เวลาที่ให้บริการทำขาเทียม ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ดังนี้
เพื่อให้การทำขาเทียมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คนพิการไม่ต้องเสียเวลาในการรอขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จึงขอให้คนพิการที่ต้องการทำขาเทียม โทรศัพท์นัดล่วงหน้าที่เบอร์ 053-112271 หรือมาให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนเวลา 10.00 น.ของวันทำการในกรณีขาขาดระดับ ใต้เข่า (BK) ท่านจะได้รับ ขาเทียมภายในวันนั้น และ กรณีขาขาดระดับเหนือเข่า (AK) ท่านอาจได้รับขาเทียมภายใน 2 - 3 วันขึ้นอยู่กับความสภาพและความพร้อมของตอขา
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเชียงใหม่
ที่อยู่ : 199 หมู่ 4 ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 โทร. 0-5311-2271-3 แฟกซ์ : 0-5311-2275

 เวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 วันเสาร์ - อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์  หยุดทำการ   
 
 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
                                       
 053-112-271 (สำนักงานเชียงใหม่)                  มูลนิธิขาเทียม-ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี