ภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง


หน้าแรก | จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ 3 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก
2
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีการคัดเลือก
3
ประกาศ ขายทอดตลาดรถมูลนิธิขาเทียมฯ
4
ประกาศ คัดเลือกราคาจัดซื้อวัสดุ และเครื่องมือในการผลิตขาเทียม
5
ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์มูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 4 คัน
6
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก
7
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในมูลนิธิขาเทียมฯ
8
ประกาศ สอบราคาซื้อเฝือกปูนด้วยวิธรการคัดเลือก
9
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีการคัดเลือก
10
ประกวดราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร
11
ประมูลขายทอดตลาด ขยะรีไซเคิ้ล
12
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดมูลนิธิขาเทียมฯ
13
ประกาศ คัดเลือกราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ
14
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการคัดเลือก
15
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
16
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
17
ประกาศ ประกวดราคาตู้อบพลาสติก
18
ประกาศ การจ้างย้ายและติดตั้งประตูบานเลื่อน
19
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง เครื่องมือช่าง 40 รายการ
20
ประกาศ เช่าเหมารถพร้อมคนขับ 3 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก
21
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องดูดสุญญากาศ และ ตู้แช่น้ำดื่ม
22
ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุทและไม่ได้ใช้งาน 20 รายการ
23
ประกาศ จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก
24
ประกาศ ขายพัสดุคุรุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
25
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก