ภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง


หน้าแรก | จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ 3 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก
2
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การรักษาความปลอดภัย
3
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีการคัดเลือก
4
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 13 รายการ
5
ประกาศ คัดเลือกราคาจัดซื้อวัสดุ และเครื่องมือในการผลิตขาเทียม
6
ประกาศ จัดซื้อเครื่องแบบพนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
7
ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์มูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 4 คัน
8
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก
9
ประกาศ สอบราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในมูลนิธิขาเทียมฯ
10
ประกาศ สอบราคาซื้อเฝือกปูนด้วยวิธรการคัดเลือก
11
ประกาศ จัดซื้อเครื่้องแบบพนักงานมูลนิธิขาเทียมฯและช่างโรงพยาบาลชุมชน ด้วยวิธีการคัดเลือก
12
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีการคัดเลือก
13
ประกวดราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร
14
ประมูลขายทอดตลาด ขยะรีไซเคิ้ล
15
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดมูลนิธิขาเทียมฯ
16
ประกาศ คัดเลือกราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ
17
ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการคัดเลือก
18
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
19
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก
20
ประกาศ ประกวดราคาตู้อบพลาสติก
21
ประกาศ การจ้างย้ายและติดตั้งประตูบานเลื่อน
22
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง เครื่องมือช่าง 40 รายการ
23
ประกาศ เช่าเหมารถพร้อมคนขับ 3 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก
24
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องดูดสุญญากาศ และ ตู้แช่น้ำดื่ม
25
ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุทและไม่ได้ใช้งาน 20 รายการ
26
ประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก
27
ประกาศสอบราคาฟิล์มกรองแสง และ ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
28
ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV และระบบ Network ด้วยวิธีการคัดเลือก
29
ประกาศ จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก
30
ประกาศ ขายพัสดุคุรุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
31
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก
32
ประกาศ จัดซื้อวัสดุเครื่องมือช่าง จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
33
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องมือช่าง ด้วยวิธีการคัดเลือก
34
จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงระบบ Network ด้วยวิธีการคัดเลือก
35
จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการคัดเลือก
36
ประกวดราคาจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับอาคารใหม่
37
ประกาศ จัดซื้อเครื่องแบบพนักงานมูลนิธิขาเทียม ด้วยวิธีคัดเลือก
38
จัดซื้อจัดจ้างระบบความปลอดภัย และ ระบบเน็ตเวิร์ค ด้วยวิธีการคัดเลือก