มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

20/10/2560