มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกับชาวเชียงใหม่

26/10/2560