มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาชิก Lions Club Of Singapore Amber เยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม

01/11/2560