มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม

27/09/2560