มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

29/08/2560

Card image cap