มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Kardinia International College เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

11/09/2560