มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีปิดฝึกอบรมผู้ดูแลช่างเครื่องช่วยคนพิการ

21/08/2560