มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีปิดฝึกอบรมผู้ดูแลช่างเครื่องช่วยคนพิการ
21/08/2560

Card image cap