มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมการทำขาเทียมใต้เข่าที่มีความซับซ้อน

24/08/2560