มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม
28/08/2560

Card image cap