มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม

28/08/2560