มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สมาคมแม่ดีเด่น จ.เชียงราย มอบเงินสมทบทุน ให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

02/08/2560