มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น. โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท จาก กิจกรรม “U Make A Difference”

03/08/2560

Card image cap