มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ รุ่น 2
21/08/2560

Card image cap