มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ
29/06/2560

Card image cap