มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

29/06/2560