มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระเมตตา"สมเด็จย่า" ผลิต"ขาเทียม" แก้ปัญหา-สร้างอาชีพ

25/05/2560