มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การขับเคลื่อนความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

15/06/2560