มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนขาเทียม

23/09/2559

Card image cap