มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

21/04/2560

Card image cap