มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ
21/04/2560

Card image cap