มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัทเอสเค คอสเมด จำกัด ร่วมบริจาค SK Alcohol gel ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

24/05/2564