มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัทลาสเตอร์เทคฯ สนับสนุนหลอดไฟแอลอีดีให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

20/11/2566