มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือ สวทช. เยี่ยมชมโครงการออกหน่วยฯ ของมูลนิธิขาเทียมฯ

19/11/2566