มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สนับสนุนข้าวสารโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

19/11/2566