มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สนับสนุนน้ำดื่มโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ

18/11/2566