มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ

18/11/2566