มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

TBC เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

16/11/2566