มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะจาก Bandar Utama Buddhist Society มาเลเซีย เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

16/11/2566