มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการ สปสช. เข้าพบเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

14/11/2566