มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Project Canrings ประเทศเดนมาร์ก เยือนมูลนิธิขาเทียมฯ

13/11/2566