มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัทลาสเตอร์เทค สนับสนุนหลอดไฟแอลอีดีให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

31/10/2566