มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จัดส่งมาจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

27/10/2566