มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

21/10/2566