มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรกายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า

20/10/2566